Counselor Mid Level

Shakti Samuha
Location: Kaski District (Pokhara)
Salary: Negotiable
Posted Date: 2018-08-08 Deadline: 2018-08-15
 • Nos. of Opening : 1
 • Location : Kaski District (Pokhara)
 • Working Position : Mid Level
 • Qualification Degree : Bachelor degree in Psychology or relevant
 • Salary : Negotiable
 • Category : NGO / INGO / Social work
 • Nature : Full Time
Job Description

मनोबिमर्शकर्ताको कार्य बिवरण
 • सो्रत केन्द« तथा आपतकालिन आवासमा भएका सेवाग्राहीहरु लाई नियमित रुपमा व्यक्तिगत  तथा सामुहिक मनोबिमर्ष सेवा उपलब्ध गराउने ।
 • आपतकालिन आवासमा आउने सेवाग्राहीको इन्टेक फारम भरी सोको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्ने 
 • मनोबिमर्ष क्रियाकलापको कागजपत्र सुरक्षित ढंगबाट संग्रह तथा ब्यवस्थापन गर्ने ।
 • मनोविमर्श पश्चात पहिचान भएका समस्या तथा तथ्यहरु लाई गोपनियता नीति अनुशरण गर्दै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक जानकारी र पत्राचार तथा  इ मेल मार्फत जानकारी गराउने ।
 • सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार पारिवारिक मनोबिमर्श सेवा प्रदान गर्ने 
 • जिल्लाहरु तथा मनोरञ्जन क्षेत्रबाट उद्दार भई आउनु भएका प्रभावितहरु लाई मनोबिमर्ष सेवा उपलब्ध गराउने ।
 • मनोबिमर्ष सेवा उपलब्ध गराउदा सेवाग्राहिहरुको उमेर तथा ब्यवसायीक यौन शोषण मा कसरी परेको भन्ने कुराको पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ।
 • हरेक केसको केस स्टडी तयार गरी सोको अभिलेख राख्ने । र आवश्यकता अनुसार केस स्टडी तयार गर्नक केस व्यवस्थापन गर्नका लागि केस व्यवस्थापकलाई सहयोग गर्ने । 
 • हरेक केसको हरेक सेसन रिर्पाेट तयार गरी अर्काे सेसनको प्लान सहित उल्लेख भएको फाराम भरी अभिलेख राख्ने ।
 • जटिल केसको बारेमा आफ्नो मातहतको कर्मचारीसँग सेयर गरी केस व्यवस्थापनका लागि तुरुन्त पहल गर्ने 
 • आपतकालिन आवासमा रहेका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरु बीच सुमधुर सम्वन्ध स्थापना गर्ने वातावरण सृजना गर्न भुमिका निर्वाह गर्ने ।
 • मनोबिमर्श गरि केस व्यवस्थापन गर्नका लागि केस व्यवस्थापकलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने ।
 • उद्दार भई आउनु भएका प्रभावितको अवस्था मापन गर्दै जटिल भएको केसहरुको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नका लागि संबन्धित निकायमा जानकारी गरी केस योजना बनाई कार्य प्रकृया अगाडि बढाउने ।
 • मनोबिमर्ष सेवा पश्चात सेवाग्राहिमा आएको परिवर्तनको रिर्पोट सहित मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र बार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र आफ्नो मातहतको सुपरभाइजर वा संबन्धित निकायका पेश गर्ने 
 • मनोबिमर्श सँगसम्वन्धित कागजात, पुस्तक तथा सामाग्रीहरुको आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्ने 
 • मनोबिमर्श सम्वन्धितकार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने तथा यस सम्वन्धि कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार सहभागी हुने 
 • महिनाको अन्तमा परियोजनाका फोकल ब्यक्ति संग टेलिफोन सम्बादगर्ने ।
 • आपतकालिन आवासमा भएका सेवाग्राहीहरुको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै बिदाको समयमा पनि सेवा प्रदान गर्न तत्पर हुने ।
 

Job Specification

आवश्यक योग्यता तथा सिप
 • कम्तिमा पनि ३ वर्ष सम्बन्धित पदमा रही काम गरेको
 • प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य 
 • प्रभावकारी संचार 
 • प्रतिवेदनतयार गर्ने क्षमता
 • डाटा संकलन तथा एकिकृत गर्ने क्षमता
 • द्घन्द व्यवस्थापन सम्बन्घि क्षमता
 • परियोजनाले समेट्ने सम्बन्धि सवालमा दक्षता
 

Apply Instructions

Send an email to shaktisamuha.nepal@gmail.com/shaktisamuhapkr@gmail.com

Industry Type NGO / INGO / Social Work
Location Chabahil-07, Hospital Marg, House No. 203 (Behind Medicare Hospital), Kathmandu, Nepal
Organization Size 1-10
Active Jobs By Shakti Samuha

Similar Jobs

UWS Nepal Teaching Fellows

United World Schools, Nepal

Country Director

Lutheran World Federation

Grant Coordinator

Mott MacDonald

Family Planning Programme Officer

United Nations Population Fund

Communication Officer

Nepal Mountaineering Association