Residential Light Vehicle Driver

Gems HS School
Location: Nepal
Salary: Negotiable
Posted Date: 2017-03-09 Deadline: 2017-03-15
  • Location : Nepal
  • Working Position : Entry Level
  • Qualification Degree : Class 10
  • Salary : Negotiable
  • Category : Driver
  • Nature : Full Time
Job Description

कम्तीमा ५ वर्ष हलुका सवारीसाधन चलाएको अनुभव भएको र उमेर ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेकालाई प्राथमिकता दिइने छ ।

सर्त तथा बन्देजहरूका लागि à¤¯à¤¹à¤¾à¤ à¤¥à¤¿à¤šà¥à¤¨à¥à¤¹à¥‹à¤¸ ।

Apply Instructions

जेम्स स्कुल, धापाखेल, ललितपुर, पो.ब.नं. १७९४ मार्फत वा इमेलमार्फत पनि पठाउन सकिने छ । इमेल ठेगानाः careers@gems.edu.np

This Job is expired. The Company is no longer accepting applications for this position.

Organization Summary

GEMS Institute of Higher Education, the higher section of Graded English Medium School (GEMS), was established in 2008 with the prime objective of providing higher level education from Pre-university to Masters level degree courses. Currently, we offer GCE A Level, a prestigious degree programme of the Cambridge University, the UK and Plus 2 in Science under the affiliation with Higher Secondary Education Board (HSEB), Nepal. We also offer Bachelor of Science (BS) programme under the affiliation with Angeles University Foundation (AUF), the Philippines. The BS degree is a pre-requisite course for Doctor of Medicine (MD) in the Philippines. Our students join Angeles University for MD upon completion of BS with us.

The higher education facilities are located within the campus of the main complex of the high school at Khumaltar, Dhapakhel, which is 1.5 kilometer away from Sat Dobato, Lalitpur.

Industry Type Education - School & College
Location Dhapakhel, Lalitpur
Organization Size 50-100
Active Jobs By Gems HS School

Similar Jobs

Truck Driver

US Embassy, Nepal