Driver

People in Need
Location: Chapur
Salary:As Per Organization's Rule
Posted Date: 2019-06-07 Deadline: 2019-06-14
 • Nos. of Opening : 3
 • Location : Chapur
 • Qualification Degree : SLC
 • Salary : As Per Organization's Rule
 • Category : Driver
 • Nature : Contract
Job Description

कर्मचारी (सवारी चालक) आवश्यकता

पद: सवारीचालक

स्थान र कार्यालयः पिपुलइन निड (पिन), कार्यलयको रजिष्ट्रर्ड ठेगाना काठमाण्डौ र क्षेत्रीयकार्यालय चपुर, रौतहट

पद संख्या:३

परिचय

पिपुलइन निड (पिन) १९९२ मा चेक रिपब्लिकमा स्थापनाभएको गैरसरकारी, नाफारहितअन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । २०७२ वैशाख १२ गते गए को भुकम्पपश्चातमानवीय सहायताप्रदानगर्ने क्रममा पिन नेपालमा आइपुगेको हो । नेपालमायसको स्थापना भए देखि नै पिनले सिमान्तकृत जनसमूदायकाआवश्यक्ताहरुको बारेमा वकालत गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा सबल भूमिकानिर्वाह गर्दै आएको छ । यसले नेपालका दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, ऐतिहासिक रुपमासिमान्तकृत भएकाजनजाति समूहहरु तथा उमेरका कारण तथा ÷अथवा लैंगिकपहिचान (महिला तथा बालिकाहरु) का कारण सिमान्तकृत बनाइएका मानिसहरुलाई समावेश गरेको छ । हालसालै, पिनले नेपालको भुकम्पपछिको पूनर्निर्माण कार्यहरुमा पनि अत्याधिकजोखिममा रहेका मानिसहरु नछुटुन् भनी सुनिश्चितगर्दै सहायताप्रदानगर्दै आएको छ । साथै पिनको सुरक्षा परिमिति तथा बालबालिका सुरक्षा नीतीद्धारा शारिरीक रुपमाअसक्षम व्यक्तिलगायत बालबालिका तथा वयस्कहरुको सुरक्षाको निम्ति दृणतापूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ ।

साराशं ÷पृष्ठभूमि 

पिन नेपालले हाल पञ्चवर्षिय UKAID कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ जसले बालिका शिक्षा चुनौतीअन्तर्गत आरम्भ (Leave No Girl Behind)भन्ने परियोजना कार्यान्वयन गरेको छ । पिनलाई कार्यलय प्रयोजनको लागि तीनजना योग्य र कुशल सवारी चालकहरूको  (काठमाडौं कार्यालयका लागि एक र चपुर, रौतहट कार्यालयकालागि दुई) आवश्यकता रहेको छ ।

कामको दायरा:

सम्पूर्ण सवारी चालकहरुले लजिस्टिक(Logistic)र बेइजिट-Fleet प्रबन्धकको सीधा निगरानीमा कार्यालय प्रयोजनको क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन आउने कार्यमा प्ररियोजना समूहलाई काठमाण्डौ र परियोजना क्षेत्रमाआवत–जावत गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्तचालकको जिम्मेवारी निम्नबमोजिम हुनेछ ।

 • पिनकाकर्मचारी तथा वस्तुहरुको आवतजावतगर्नुका साथै यातायातको समयमातिनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चितगर्नु ।
 • तोकिएको नियमबमोजिमप्रदानगरिएको सवारीलाई कन्डिसनमा राख्नु ।
 • सवारीको सम्पूर्ण प्रशासनिकप्रबन्ध सुनिश्चितगरिएको हुनुपर्नेछ । उक्तव्यक्तिले पिनको व्यवहारिक आचार संहिताको पालना साथै बाल संरक्षण नीतितथा सुरक्षानीतिहरुको पलनागर्नुपर्दछ ।

मुख्यजिम्मेवारी तथाविस्तृत कार्य

१. ड्राइभिङ् र यात्री सुरक्षा

 • आधिकारिकव्यक्तिलाई मात्रपिनको सवारीहरु चलाउने अधिकार प्रदानगरि उक्तनियमअवलम्बननगरे मातहतकाप्रबन्धकलाई जानकारी गराउनु
 • पिनकाकर्मचाारी, तथापिनसँग आबद्ध (अस्थायी) कामदार वाकाममा संलग्नव्यक्तिहरु तथाआधिकारिक प्रबन्धकबाट पूर्व अनुमतिप्राप्तगरि आकस्मिक सेवाको आवश्यकताभएकाव्यक्तिहरु जस्ता आधिकारिक व्यक्तिहरुलाई मात्र सेवाउपलब्ध गराउने
 • आधिकारिक प्रबन्धकबाट अनुमतिप्राप्तभएकापिनमा आवद्ध नभएकाव्यक्तिहरुलाई सवारी सेवा उपलब्द्ध गराउँदादायित्वनिर्वाहनपत्रमा सेवालिनुपूर्व हस्ताक्षर गराउनुपर्नेछ
 • पिनको सवारी प्रयोग गरि तय गरिएको कुनै पनियात्रातथापिनमाकार्य नगर्ने व्यक्ति र सामानहरुको यातायतगर्दा प्रबन्धकको स्वीकृतीलिएको सुनिश्चतगर्नुपर्नेछ
 • यात्रा तय गर्नु पूर्व अगाडि बसेका यात्रीहरु र अन्ययात्रीहरुलाई सिटपेटी लगाउनजानकारी दिने
 • यात्रुलाई आपतकालीन परिस्थितिबाहेक अन्यअवस्थामापिकअप ट्रकहरूको पछाडि यातायातनगराउने र गराउनुपर्दा प्रबन्धकको विशेष स्वीकृतिलिएर मात्रयात्रा सुनिश्चितगर्ने
 • सवारी साधनचलाउदा सावधानीपूर्वक ट्राफिक नियमपालना गरी निश्चितगतिमा सवारी हाक्नुपर्छ, सडकको स्थिति, वाहनमाउपलब्द्यलोड, वाहनको प्राविधिकअवस्था र मौसमको अवस्थाध्यानमा राखियात्रु र अन्यचालकहरू दुवैको सुरक्षा सुनिश्चितगर्नुपर्छ ।
 • अन्यबाधाहरु जस्तै बाटो बन्द, भन्सार सम्बन्धिकार्यहरु, नाका सम्बन्धितकार्यहरुको सम्पादनगर्दा देशको परियोजना सम्बन्धि सुरक्षानियमको पालनाभएको नभएको विचार पुर्याउनुपर्छ
 • कुनै पनि परिस्थितिमापिनको गाडीमा धुम्रपानजन्यकार्य गर्नुहुन्न र नजिकका सबै यात्रुहरूले यस नियमअबलम्बन गरेको सुनिश्चितगर्नु पर्छ ।
 • सधै निर्देशित समयमाउपस्थितभई सडक सुरक्षा सम्बन्धि परिस्थितिको बारेमा सजग रहनुपर्छ।

२. सवारी सम्बन्धिः

 • प्रदानगरिएको गाडीमा गाडी लगबुक, दायित्वनिर्वाहनपत्र, प्राथमिकउपचारको सामान ९ँष्चकत ब्ष्म प्ष्त), परिभाषितउपकरण (जैक, पट्टा, रस्सी, आदि) र अन्यमानक सञ्चालनप्रकृया बमोजिमकाअन्यउपकरण भएनभएको हेरि परिभाषितउपकरण नभएको खण्डमा तुरुन्तै प्रबन्धकलाई सूचितगर्नुपर्नेछ ।
 • उक्त सवारी साधनलाई कुनै पनिजोखिम, दुर्घटना, चोरीबाट जोगाई (राती, विदाको दिनआदि) पार्किङ गर्दा सुरक्षित स्थानमा सुरक्षिततवरले गर्नुपर्नेछ ।
 • दिईएको निर्देशनबमोजिम गाडी (भित्र र बाहिर) सधैं सफातथाचलाउन योग्यअवस्थामा राख्नुपर्नेछ ।
 • गाडी निरीक्षण चेकलिस्टमा उल्लेख भएबमोजिम हरेक विहान गाडीको निरिक्षण गर्नुपर्नेछ ।गाडी निरीक्षण चेकलिस्टमा उल्लेख भएबमोजिमनिरीक्षणमा (हरेक दिन, साप्ताहिक रुपमा, आवधिकआदि) सामेल गर्नुपर्नेछ ।
 • वाहानको आवधिकजाँच गरी सर्भिसिङको लागिदिई उक्त सभिर्सिङबाट गाडी समयमाकार्यस्थलमाआए–नआएको सुनिश्चितगर्नुपर्नेछ ।
 • गाडीको टंकीमा ईन्धनको मात्राआधाभन्दाकमभएमा र सप्ताहको अन्त्यवा सार्वजनिकविदाको समयमा ईन्धनहाल्नु पर्नेछ ।
 •  वाहानमा सामानलोड गर्दा समायोजित ढङ्गले राखिएको वावितरित गरिएको निदृष्ट गरी सामानलोड तथाअन्लोड स्वयमआफैले गर्नुपर्नेछ ।
 • प्रदानगरिएको गाडी अन्य सवारी चालकले प्रयोग गरेपछि सो गाडीको अवस्थाजाँचगर्नुपर्नेछ ।

३. प्रशासन र सञ्चार

 • माइलेज, पेट्रोलका रसिदहरू, सेवाहरू, मरम्मतहरू, दुर्घटनाहरू, अन्य घटनाहरू, आदिको लगबुक सहीतरिकाले पूरा गरी अद्यावधिक र अस्वीकरण गर्नुपर्नेछ ।
 • मान्यताप्राप्त ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको हुनुपर्छ र दर्ता कागजातहरू र अन्यकागजातहरू जाँच गरी अद्यावधिकगरिएको छ वा छैन सुनिश्चितगरि नभएको अवस्थामाआधिकारिक प्रबन्धकलाई समय समाप्तिगर्नु अघि कागजातनवीकरण गर्न समयमा सूचितगर्नुपर्नेछ ।
 • सम्पूर्ण कार्यहरु मानक सञ्चालनप्रकृया (Standard Operating Procedure)बमोजिमभएनभएको रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ ।
 • चालकले कुनै पनि परिस्थितिमा सवारी साधनचलाउँदामोबाइलफोनको प्रयोग गर्न पाउनेछैन ।
 • कुनै पनिमालसामानतथाकागजातको ढुवानी गर्दा ढुवानी गर्नुपर्ने सामानको अवस्था, प्राप्तगर्ने व्यक्तिको विवरणको जाँच गरी लजिस्टियनलाई विधिवत पूर्ण र हस्ताक्षरित कागजातफिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
 • चालक गाडीको नजिक र सम्पर्क योग्य (मोबाइल टेलिफोन) ठाउँमा रहनु पर्दछ । यदिउसले गाडी छोड्नु पर्दा अनुपस्थितिको समयमाअन्यकर्मचारीले वहानको रेखदेख गर्ने सुनिश्चितगर्नुपर्नेछ ।

४. रिर्पोटिङ:

 • कुनै पनि मेकानिकल समस्याउत्पन्नभएमातुरुन्तआधिकारिक प्रबन्धकलाई सूचनागर्नुपर्नेछ ।
 • कुनै पनि दुर्घटना भएमाआधिकारिक प्रबन्धक, परियोजना टोलीतथा स्थानीयतहकाअधिकारीलाई सूचनागर्नुपर्नेछ ।

५. आवश्यक योग्यता:

 • एसएलसी ÷एसइइ र सो सरह
 • मान्यताप्राप्त ड्राइभिङ लाइसेन्स र चार पाङ्ग्रावहानतथादुर्गम ठाउँमा ड्राइभिङ्ग अनुभव
 • प्रदेश नं २ को उत्कृष्ट ज्ञान भएको
 • सवारी साधनमा सहयोग पुर्याउने प्राविधिकक्षमताहरू
 • विनम्रता, परिपक्वता र ईमानदारी
 • गैर सरकारी संस्थामाचालकको रूपमान्यूनतम ३ बर्ष काम गरेको अनुभव
 • अंग्रेजी र स्थानीयभाषा (भोजपुरी, बजिका, मैथली) भाषाको ज्ञान र प्रथमिकउपचारको ज्ञान भएको

प्रदेश नं २ का महिलाहरु र अन्यआदिवासी र अल्पसंख्यक समुहकाउम्मेदवारहरूलाइआवेदनगर्न प्रोत्साहितगरिन्छ ।

योग्य र इच्छुक आवेदकले पिनकार्यालय चपुरको कार्यालयमाया इमेल मार्फत hr.nepal@peopleinneed.cz  मा पत्राचारको लागि आफ्नो सम्पूर्ण कागजात (निवेदन, वायोडाटा, अनुभवपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र० जेठ ३१ भित्रमा प्रस्तुतगर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

टेलिफोन कल लिइने छैन ।

अफिसको ठेगाना

चन्द्रपुर नगरपालिका, चपुर १

होटल हिमालयको पछाडि, माया नेपालको अगाडि

Organization Summary

We provide immediate humanitarian aid and help people get back on their feet. We work in more than 30 countries, support child education, help the poorest and most vulnerable, and support human rights activists. We hold the values of mutual help, solidarity and humanism in high esteem.
Industry Type NGO / INGO / Social Work
Location
Organization Size 1-10
Active Jobs By People in Need

Similar Jobs

Driver

Catholic Relief Services