Clinical physiology

TU Service Commission
Location: Nepal
Salary:As Per Organization's Rule
Posted Date: 2021-02-21 Deadline: 2021-04-03
  • Location : Nepal
  • Salary : As Per Organization's Rule
  • Category : Teaching / Education
Job Description

Ad. number 504/077/078

Posted date: 2077/11/09

Service: Teaching

Category: Bisista

Post: Professor

Subject: Clinical physiology

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा पि=एच=डी वा डिएम वा एम=सि=एच उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै पनि विश्वविद्यालय वा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन शिक्षकका रूपमा कम्तीमा दश वर्ष स्नातक तह वा सोभन्दा माथिका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्यापन गरेको र अनुसूची ५ बमोजिम क, ख वा ग वर्गमा पर्ने विषयगत राष्ट्रिय ÷अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कम्तीमा दशवटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेकोजसमध्ये कम्तीमा पाँचवटामा प्रथम लेखक भएको हुनु पर्ने ।

Apply Instructions

Application fee for the position of Professor is Rs.3500

The application is to be paid through the online procedures and the application fee is non-refundable. The detailed job description and the application form can be downloaded from the website.

The initial deadline for the job application is Chaitra 14, 2077 and the extended deadline is Chaitra 21, 2077.

For the original vacancy details please go through the Gorkhapatra newspaper advertisement on page 12 of Falgun 9, 2077 here.

This Job is expired. The Company is no longer accepting applications for this position.

Industry Type Government
Location Kirtipur, Kathmandu
Organization Size 1-10
Active Jobs By TU Service Commission