Lok Sewa लोक सेवा आयोगले माग्यो देश भरीको स्थानिय तहको लागि १५००० भन्दा धेरै कर्मचारी । 2019-05-29 11:43:16

लोक सेवा आयोगले माग्यो देश भरीको स्थानिय निकायको लागि १५००० भन्दा धेरै कर्मचारी । 

स्थानिय तहको लागि बिभिन्न सेवा समुहको लागि अप्रावीधिक प्राविधिक तर्फ साहयक र अधिक्रीत

Chilc here to Download Full Vacancy

 

#LoksewaJobs #GovernmentJobs #Nepal