Job Notice RJ 2019-08-25 09:43:43

नेपाल प्रहरीले माग्यो ३५९६ प्रहरी जवान र २३५ कार्यालय सहयोगी  प्रहरी जवान (जनपद) र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना