Job Notice RJ 2019-11-15 09:52:27

नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण माग्यो सहायक निर्देसक देखी सहायक सम्म कर्मचारी !