Multiple Positions

Nepal Army
Location: Nepal
Salary:As Per Organization's Rule
Posted Date: 2021-01-05 Deadline: 2021-02-03
  • Nos. of Opening : 294
  • Location : Nepal
  • Salary : As Per Organization's Rule
  • Category : Government
  • Nature : Full Time
Job Description

नेपाली सेनामा रिक्त रहेको निम्न अनुसारका पदहरु खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न मिति २०७७।०९।२१ गतेबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ । सो सम्बन्धि जानकारी मिति २०७७।०९।२१ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत हेर्न सकिने छ ।

१. लेखा जमदार

२. पुजारी हुद्धा

३. अमल्दार कर्मचारी

४. ब.का.सि.

५. सुचिकार

६. कुचिकार

७. चर्मकर्मी

८. लोहकार

९. धोबी

१०. केशकर्तक

११. सयस

For Detail Please Click the Link https://bit.ly/38cGXNm

This Job is expired. The Company is no longer accepting applications for this position.

Industry Type Government
Location Nepal
Organization Size 1-10
Active Jobs By Nepal Army
Various Positions
Nepal Army
Deadline 2022-10-10

Active Jobs From This Company

  • Various Positions