Overseer Entry Level

Forest Products Development Board
Salary: Negotiable
672 Views 2016-06-07 00:00:00
  • Nos. of Opening :
  • Working Position : Entry Level
  • Qualification Degree : Intermediate level/+2
  • Salary : Negotiable
  • Job Category : Others
Job Description

View Original Job Vacancy Published on Gorkhapatra Daily 2073 Jestha 5

मिति २०७३/०२/०५ को गाेरखापत्रमा प्रकाशित यस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाको लागि à¤¦à¤°à¤–ास्त फाराम 

पाठ्यक्रमहरु (लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमबाट सम्बन्धित सेवा समूहको लागि कायम गरिएको) :

Download Syllabus