Social Mobilizer

Shakti Samuha
Location: Nuwakot and Sindhupalchowk
Salary: Negotiable Views:1238
Posted Date: 2018-03-09 Deadline: 2018-03-20
 • Nos. of Opening : 10 (5 for Nuwakot di
 • Location : Nuwakot and Sindhupalchowk
 • Working Position : Entry Level
 • Qualification Degree : Intermediate
 • Salary : Negotiable
 • Category : NGO / INGO / Social work
 • Nature : Full Time
Job Description

                                     à¤¦à¤°à¤–ास्त आवहान सम्बन्धि सुचना
 
शक्ति समुह मानव बेचबिखनबाट प्रभावित महिलाहरुद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित विश्वको पहिलो संस्था हो । यस संस्थाले सन् १९९६ देखि नै मानव बेचबिखन विरुद्घमा विभिन्न रोकथाम, संरक्षण तथा क्षमता विकासका कार्य गर्दै आईरहेको र यसै सन्दर्भमा “आधुनिक दासत्व र गरिबी विरुद्ध सामुदायिक नेतृत्व कार्य” नामक परियोजना संचालनका निम्ती निम्न कर्मचारी आवश्यक परेको हुदाँ उक्त पदका लागी दरखास्त आवहान गरिएको छ । 

Job Specification

शैक्षिक योग्यता ः 
 • ​मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट +२ वा सो सरह उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने । 
 • कम्तिमा कम्युटरमा आधारभूत योग्यता भएको । 
 
आवश्यक योग्यता तथा सिप
 • प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य
 • स्थानिय संरचनामा रहेका विभिन्न निकायहरु (सरकारी तथा ग्रैह सरकारी) को जानकारी भएको  
 • प्रभावकारी संचार 
 • प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमता
 • डाटा संकलनको अनुभव तथा जानकार 
 • समुदाय तथा समूह परिचालन
 • द्धन्द ब्यबस्थापन सम्बन्धि 
 • परियोजनाले समेट्ने सम्बन्धि सवालमा दक्षता 
दरखास्त आवहान गर्न आवश्यक कागजातहरु ः 
 • नगरिकताको पmोटोकपी एक प्रती 
 • Photo à¤à¤• प्रती
 • दरखास्त दिन तोकिएको शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सकृप्ट र चारित्रीक प्रमाणपत्रको photocopy एक÷एक प्रती
 •  à¤†à¤§à¤¾à¤°à¤­à¥à¤¤ कम्प्युटर तालिमको प्रमाणपत्रको पmोटोकपी एक प्रती
 • कभर लेटर
 • biodata

दरखास्त दिन इच्छुक व्यक्तिहरुले दरखास्त आवहान गर्न आवश्यक कागजातहरु shaktisamuha.nepal@gmail.com मा आफ्नो द्यष्यमबतब सहित email गर्न सक्नहुनेछ । 

 • नोट ः महिला तथा सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिहरुलाई विषेश ग्राहियता दिइनेछ ।  

Industry Type NGO / INGO / Social Work
Location Chabahil-07, Hospital Marg, House No. 203 (Behind Medicare Hospital), Kathmandu, Nepal
Organization Size
Active Jobs By Shakti Samuha

Similar Jobs

Grant Management Lead

United Mission to Nepal
Deadline 2019-03-22

Deputy Project Manager

UNDP
Deadline 2019-03-22

Programme Associate

UNDP
Deadline 2019-03-23

Social Worker

APC Nepal
Deadline 2019-03-25

Paid Volunteer

Foreign Employment World Welfare Fund
Deadline 2019-03-25

Field Supervisor

Nepal Association of the Blind
Deadline 2019-03-24